Dags att Regeringen slutar nonchalera 20% av Sveriges befolkning. I 30 år har Sveriges allergiexperter varit eniga. Ge oss ett nationellt allergicentrum NU!

Allergisjukdomar ökar explosionsartat och utgör ett betydande osynligt handikapp. 20-25% av Sveriges befolkning uppger sig ha överkänslighet mot något livsmedel, ännu större del av befolkningen har överkänslighet eller allergi mot olika faktorer i vår miljö och antalet ökar fortfarande stadigt.

Sverige har länge legat i toppen vad gäller forskning och sjukvård för allergiker sedan slutet av 60-talet när svenska forskare upptäckte IgE-antikroppen och dess koppling till allergi. Sverige har i många år varit ledande för allergidiagnostiken vilket har lett till att sjukdomskontrollen har förbättrats och dödsfallen sedan dess har minskat. Dessvärre är livskvalitén hos allergiker fortsatt låg och otryggheten mycket hög. Dessutom utgör allergisjukdomar en stor samhällskostnad, både i läkemedels- och sjukvårdskostnader men också i missade skol- och arbetsdagar samt, icke heller att förglömma, alla VAB-dagar (tillfällig föräldrapenning) som föräldrarna måste ta ut för sina allergiska barn.

Redan år 1989 konstaterade Statens offentliga utredningar att Sverige behöver ett nationellt Allergicentrum. Ett centrum vars huvuduppgifter skulle vara information och utbildning på allergiområdet, forskning kring allergi och samarbete samt samordning inom allergiområdet.

Dagligen serveras både barn och vuxna, i just Sverige, mat som gör dom sjuka trots att tydlig information om specialbehovet finns. Varje dag får allergiker lida för att det fortfarande saknas kunskap om allergi och allergikost. Kunskapen fattas både allmänt i samhället men också inom restaurang- och skolkökspersonal samt skolhälsovården, BVC osv. Allergiker tas inte på allvar.

Idag, 2016, konstaterar en sektorsövergripande forsknings- och innovationsagenda för födoämnesallergier att ett nationellt allergicentrum behövs. Fortfarande! Precis som för 30år sedan!

Vi föräldrar har tröttnat på att sitta med hjärtat i halsgropen under lunchtid när vi vet att barnen i förskola och skola sitter ned för sin måltid. Vi har tröttnat på behöva medicinera våra barns allergisymtom till följd av felaktig kost eller icke-anpassad miljö. Vi har fått nog av adrenalinpennor, ambulansfärder och besök på akutmottagningen. När ska politikerna få nog? När ska politikerna sätta stopp för den samhällsekonomiska dräneringen som bristande allergikunskap orsakar? När ska politiker sätta stopp för allergikers onödiga lidande? När ska politiker behandla allergi som det funktionshinder det är? Ingen väljer att vara allergiker. Politikerna kan välja att förbättra situationen.

Denna grupp drivs av ideella krafter och dess främsta syfte är att initialt förena oss och i förlängningen påverka ledande politiker och beslutsfattare, att få dom att lyssna på experterna och ge Sverige ett samlat organ med syfte att bättra situationen för allergiker, samt hjälpa dem som inte längre orkar kämpa själv mot ovilja och okunskap.

Välkommen in och förena er med oss!

https://www.facebook.com/allergiupproret